Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności.
Północna część Podzamcza, kwartał I

Autorzy monografii:

Monika Badura
Tatiana Balcerzak
Izabela Bobik
Katarzyna Cywa
Marek Dworaczyk
Ewa Gwiazdowska
Bartłomiej Hajek
Andrzej Janowski
Roman Kamiński
Agnieszka Kowalówka
Anna B. Kowalska
Jerzy Maik
Daniel Makowiecki    
Mirosław Marcinkowski
Teresa Radek
Maciej Słomiński
Sławomir Słowiński,
Marcin Szydłowski
Anna Uciechowska-Gawron
Bogdan Walkowiak
Aleksandra Wilgocka
Mirosława Zabilska-Kunek

Wybór zabytków i opracowanie:
A.B. Kowalska i S. Słowiński na podstawie monografii

Wybór fotografii archiwalnych:
G. Orzeł, archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie

Opracowanie tekstów:
A.B. Kowalska na podstawie monografii