Projekt „Civitas et urbs” ma na celu opracowanie materiałów pochodzących ze szczecińskiej Starówki i przedstawienie ich w możliwie szerokim kontekście historycznym i kulturowym wraz ze źródłami historycznymi i ikonograficznymi. To przedsięwzięcie musi być realizowane etapami ze względu na obfitość źródeł ruchomych – masowych i tzw. wydzielonych oraz nieruchomych – architektury murowanej, zabudowy drewnianej i elementów infrastruktury miejskiej.

Pierwszy tom serii Civitas et urbs Szczecin zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez archeologów z nieistniejącej już Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na obszarze o łącznej powierzchni ok. 300 m2, na przełomie XX i XXI wieku w obrębie kwartału I szczecińskiego Starego Miasta, jednego z najmniejszych, który znajduje się w północno-wschodniej części obszaru nadodrzańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie reliktu średniowiecznych umocnień obronnych – Baszty Panieńskiej (Baszty Siedmiu Płaszczy). Materiały z badań obecnie znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Opracowanie wyników badań możliwe było dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2014 (nr rejestracyjny projektu 11H 11 010780).

Druk publikacji umożliwiło dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Program: „Ochrona zabytków archeologicznych” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.